Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 2181-2200 av 26159 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vedtak i fem småkraftsaker

  28.02.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i 5 småkraftsaker i fylkene Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag. Departementet har i flere av sakene lagt stor vekt på samiske interesser og naturmangfold, og har sett ulempene i sammenheng

 • Nå skal det bli enklere å søke om moderasjon og gratis kjernetid i barnehagen

  28.02.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Om lag 50 000 barn kan ha krav på rimeligere barnehageplass. Nå gjør regjeringen det enklere for familier å søke om moderasjon og gratis kjernetid.

 • Norge får sitt første eldreombud

  28.02.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Landets eldre får nå sitt eget ombud som skal fremme deres interesser og arbeide for et mer aldersvennlig samfunn. Det er Bente Lund Jacobsen som blir Norges første eldreombud.

 • Endringer i angrerett og reisegaranti for pakkereiser

  28.02.2020 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen vil gjøre endringer i pakkereiseloven. Det foreslås å innføre angrerett for pakkereiser kjøpt utenom faste forretningslokaler, og å gjeninnføre regler om pakkereisearrangørs plikt til å stille reisegaranti når kunden kun kjøper transport.

 • Nye tiltak mot ulovlig markedsføring av utenlandske pengespill

  28.02.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen foreslår nå nye tiltak som gjør det enklere å stanse TV-reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

 • Ny arvelov trer i kraft fra årsskiftet

  28.02.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag vedtatt å sette i kraft ny arvelov fra 1. januar 2021. De nye reglene gir en noe større frihet til å bestemme i testament og et bedre vern for barn fra tidligere forhold.

 • Vil endre erstatningen ved sanering av LA-MRSA i svinebesetninger

  28.02.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad mener erstatningsordningene for svinebønder som rammes av LA-MRSA har ført til urimelige utslag. Statsråden ber derfor nå Landbruksdirektoratet og Mattilsynet om å endre retningslinjene for sanerings- og

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 10

  28.02.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Høring om kildeskatt på renter og royalty

  28.02.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har sendt et forslag på høring om å innføre kildeskatt på renter og royalty.

 • Enighet om Reindriftsavtale 2020/2021

  27.02.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har i dag blitt enige om reindriftsavtale for 2020/2021. Den inngåtte avtalen har en ramme på 149,5 millioner kroner. Dette er en økning på 13,4 millioner kroner

 • Fra røreskje til robotikk – Utvalg skal øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen

  27.02.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De siste årene har antall søkere til matfagene vært fallende. Opptil halvparten av de som søker seg til linjene på videregående skole faller fra, og næringen trenger sårt mer kompetent arbeidskraft. Et nylig nedsatt utvalg skal forsøke å snu denne

 • Norge, Island og Liechtenstein styrker det greske asylsystemet

  27.02.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Tirsdag var statssekretær Hilde J. Barstad i Hellas for å være med på lanseringen av det greskstyrte asyl- og migrasjonsprogrammet finansiert av EØS-midlene. Et giverstyrt asyl- og migrasjonsprogram startet opp i fjor. Sammenlagt bidrar EØS-landene

 • Norge revurderer EØS-finansiert justissamarbeid med Polen

  27.02.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge er bekymret for utviklingen av rettsstaten i Polen. Uavhengige domstoler er en forutsetning for et velfungerende demokrati og forsvar av grunnleggende menneskerettigheter. Utenriksdepartementet er også blitt gjort kjent med at

 • Jobber mot langsiktige avtaler med Storbritannia

  27.02.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Forvaltning av fisk og handel med sjømat var på agendaen da fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen møtte sin britiske kollega Victoria Prentis i London.

 • Barne- og familiedepartementet har fått sitt første ungdomspanel

  27.02.2020 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Panelet skal gi innsikt til departementet om hvordan barn og unge som vokser opp i familier med dårlig råd har det og hvordan de skal få de samme mulighetene som andre.

 • Koronaviruset og norske myndigheters arbeid

  27.02.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  De første tilfellene av koronavirus er stadfestet i Norge. Helsemyndighetene følger utviklingen nøye og forbereder seg på at det vil komme flere tilfeller.

 • Presseinformasjon: Utviklingsministeren til styremøte i Global Center on Adaptation

  27.02.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge vil bidra til at den internasjonale innsatsen for klimatilpasning styrkes. Torsdag 27. februar deltar utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på sitt første møte som styremedlem i Global Center on Adaptation (GCA). Møtet finner sted i Paris.

 • Presseinvitasjon: Forsvarsministeren til Bergen

  27.02.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker Bergen tirsdag 3. mars.

 • Skal forberede Norge til å delta i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram

  27.02.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag ble det bestemt hvem som skal ha ansvar for å følge opp norsk deltakelse i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Forskningsrådet og Innovasjon Norge er hovedaktørene og skal samarbeide om å forberede og følge opp

 • EU-høring om det regulatoriske rammeverket for verdipapirforetak og markedsoperatører

  27.02.2020 Nyhet Finansdepartementet

  EU-kommisjonen publiserte 17. februar 2020 en høring som skal legge grunnlaget for EU-kommisjonens rapport og revisjonsforslag om det regulatoriske rammeverket for verdipapirforetak og markedsoperatører (MiFIDII/MiFIR-review).