Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 2181-2200 av 2696 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Eksamen på universiteter, høyskoler og fagskoler skal gjennomføres

  08.12.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Tiltak og anbefalinger som retter seg mot universiteter, høyskoler og fagskoler skal gi studentene undervisning, obligatoriske kurs og eksamen på en trygg måte.

 • Matsvinn er redusert med ti prosent

  08.12.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har sammen med matbransjen et mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030. Resultatene så langt viser at det kastes om lag ti prosent mindre mat enn i 2015.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 48

  08.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libanon, Nord-Korea, Syria, Israel/Palestina, Irak, terrorisme og ikke-spredning, Somalia, Den demokratiske republikken Kongo og barn uten foreldreomsorg i konfliktområder.

 • Skatteutvalget: Tilleggsmandat og nytt medlem

  08.12.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har gitt tillegg til mandatet til Skatteutvalget og oppnevnt professor Jarle Møen som nytt medlem.

 • Regjeringen kommer med strømstøtte til studentene

  08.12.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å tilby et søknadsbasert tilleggslån på 3000 kroner for å dekke strømutgifter for studenter på universiteter, høyskoler, fagskoler og voksne elever i videregående opplæring. 1200 kroner av tilleggslånet blir omgjort til stipend.

 • 260 millioner kroner til nye miljøvennlige energiløsninger

  08.12.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Forskningsrådet tildeler 28 forskningsprosjekter til sammen 260 millioner for å utvikle nye miljøvennlige energiløsninger.

 • Forlenger koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende

  08.12.2021 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022.

 • Norge møter akutte kriser med økt humanitær innsats

  08.12.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge øker bidraget til FNs nødhjelpsfond (Cerf) til 450 millioner kroner årlig i de neste fire årene. Dette vil skape større forutsigbarhet og bedre og mer effektiv humanitær innsats, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. Hun er i New York og

 • Regjeringen gjeninnfører trafikklysmodellen i skoler og barnehager

  07.12.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Skoler og barnehager i hele landet skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået skal minimum være på grønt nivå, men kommunene kan selv vurdere om de skal heve tiltaksnivået til gult eller rødt nivå. Universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Kommunene blir kompensert for koronatiltak

  07.12.2021 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Kommunene og fylkeskommunene vil bli kompensert for de merutgiftene og mindreinntektene de har som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

 • Regjeringen med flere økonomiske kompensasjonstiltak

  07.12.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen varsler i dag at den foreslår ytterligere økonomiske kompensasjonstiltak for å dempe konsekvensene av smitteverntiltakene som nå innføres. Forslagene innebærer blant annet å gjenåpne kompensasjonsordningen for næringslivet ut året og å

 • Nærkontakter må i smittekarantene ved mistanke om omikron

  07.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å innføre krav om smittekarantene også for øvrige nærkontakter til en smittet person hvor det er mistanke om omikron. I dag gjelder karanteneplikten i slike tilfeller kun husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

 • Dobler kvoten med omsorgspenger i 2022

  07.12.2021 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen foreslår å doble antall dager man kan være hjemme med syke barn også i 2022.

 • Møte med reindriftsstyret 7. desember 2021: Statsråd Borch møtte Reindriftsstyret

  07.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Rovdyr, Trollheimen, beitesituasjonen på Finnmarksvidda og fjellovens rammer for reinlagene var blant temaene landbruks- og matminister Sandra Borch ble orientert om i sitt første møte med Reindriftsstyret. Møtet ble avholdt 7. desember og foregikk

 • EU-kommisjonen har lagt frem en pakke tiltak for å styrke EUs kapitalmarkeder og inviterer til innspill

  07.12.2021 Nyhet Finansdepartementet

  EU-kommisjonen publiserte 25. november 2021 en pakke med tiltak, som en del av handlingsplanen for EUs kapitalmarkedsunion. Forslagene skal sikre investorer bedre tilgang til selskaps- og handelsdata. Forslagene skal videre fremme langsiktige

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Matsvinn-konferanse med tre statsråder

  07.12.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Barne- og familiedepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, landbruks- og matminister Sandra Borch, barne- og familieminister Kjersti Toppe og hele matbransjen legger fram de første resultatene fra bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn onsdag 8. desember.

 • Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2021

  07.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. 11 regionale vinnere er kåret så langt.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  07.12.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen tysdag 7. desember kl. 19.00.

 • Norsk næringsliv i vinden i New York

  07.12.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre er i USA for å fremme Norges bidrag til den grønne omstillingen. Et av de store temaene er norsk havvind.

 • Oppfriskningsdose ned til fem måneder etter dose to

  06.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen endrer intervall mellom dose 2 og oppfriskningsdose fra seks måneder ned til fem måneder for alle ned til 45 år, voksne med alvorlige underliggende sykdommer og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.