Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2011

Fra statsråd 17. september 2010 og 1. oktober 2010 offentliggjøres nå budsjettforslaget for 2011.

Fra statsråd 17. september 2010 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2010-2011) – for budsjettåret 2011
(departementenes fagproposisjoner):      

 

Arbeidsdepartementet

            Utgiftskap.   : 600-667, 2460, 2541-2542, 2620-2690
            Inntektskap.: 3600-3642, 5470, 5607, 5701-5705
            (Pressemeldinger)

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet


            Utgiftskap.   : 800-868, 2530
            Inntektskap.: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859
            (Pressemeldinger)

 

Fiskeri- og kystdepartementet


            Utgiftskap.   : 1000-1070, 2415 og 2540
            Inntektskap.: 4000-4070, 5575 og 5610
            (Pressemeldinger)

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet


            Utgiftskap.   : 1-2, 1500-1592 og 2445 
            Inntektskap.: 4510-4592 og 5445-5446
           (Pressemeldinger) 

      

Forsvarsdepartementet


            Utgiftskap.   : 1700-1795
            Inntektskap.: 4700-4799
            (Pressemeldinger)

 

Helse- og omsorgsdepartementet


            Utgiftskap.   : 700-783 og 2711-2790
            Inntektskap.: 3700-3751, 5572 og 5631
            (Pressemeldinger) 

    

Justis- og politidepartementet


            Utgiftskap.   : 61, 400-491
            Inntektskap.: 3061, 3400-3490
            (Pressemeldinger)

 

Justis- og politidepartementet


            For budsjettåret 2011
            Svalbardbudsjettet
                    

Kommunal- og regionaldepartementet


            Utgiftskap.     : 500-587, 2412
            Inntektskap.  : 3500-3587, 5312, 5615-5616
            (Pressemeldinger)

 

Kulturdepartementet

            Utgiftskap.   : 300-339
            Inntektskap.: 3300-3339, 5568
            (Pressemeldinger)

 

Kunnskapsdepartementet


            Utgiftskap.   : 200-288 og 2410
            Inntektskap.: 3200-3288, 5310 og 5617
            (Pressemeldinger)

 

Landbruks- og matdepartementet


            Utgiftskap.   : 1100-1161
            Inntektskap.: 4100-4150, 5576, 5651, 5652
            (Pressemeldinger)

 

Miljøverndepartementet

            Utgiftskap.   : 1400-1474 og 2465
            Inntektskap.: 4400-4472 og 5578 
            (Pressemeldinger)

 

Nærings- og handelsdepartementet


            Utgiftskap.   : 900-953, 2421, 2426 og 2460
            Inntektskap.: 3900-3961, 5325, 5326, 5460, 5613, 5614, 5625 og 5656
            (Pressemeldinger)

 

Olje- og energidepartementet


            Utgiftskap.   : 1800-1870, 2440 og 2490
            Inntektskap.: 4800-4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685
            (Pressemeldinger)

 

Samferdselsdepartementet


            Utgiftskap.   : 1300-1380
            Inntektskap.: 4300-4380, 5611, 5619 og 5622-5624
            (Pressemeldinger)

 

Utenriksdepartementet

            Utgiftskap.     : 100-172
            Inntektskap.  : 3100
            (Pressemeldinger)

 

Fra statsråd 1. oktober 2010 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet

Prop. 1 S (2010-2011)
for budsjettåret 2011
Statsbudsjettet


Prop. 1 LS (2010-2011)
for budsjettåret 2011
Skatter og avgifter 2011


Meld. St. 1 (2010-2011)
Nasjonalbudsjettet 2011

(Pressemeldinger)

Prop. 1 S (2010-2011) – for budsjettåret 2011
(departementets fagproposisjon):

Finansdepartementet


            Utgiftskap.   : 20-51 og 1600-1651
            Inntektskap.: 3021-3051, 4600-4638, 5341, 5580, 5605 og 5693
            (Pressemeldinger)

Statsministerens kontor

Meld. St. 4 (2010-2011)
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2009 – 2010

Følgende statsrådsbeslutninger ble offentliggjort 2. oktober 2010:

Hans Majestet Kongens tale til det 155. Storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikets tilstand). 

 

 

 

Til toppen