Olje- og energiminister Terje Aasland besøkjer Danmark

Stad:

Olje- og energiminister Terje Aasland besøkjer Danmark saman med ein norsk næringslivsdelegasjon. Tema for besøket er karbonfangst og -lagring og havvind. Besøket går føre seg i København og Esbjerg. Meir informasjon om besøket her. Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Stine Grimsrud, telefon 97 19 42 50, e-post stgr@oed.dep.no.