Olje- og energiministeren deltek på den offisielle opninga av Lutelandet vindkraftverk

Stad: Korssundet i Fjaler kommune

Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på den offisielle opninga av Lutelandet vindkraftverk på Korssundet i Fjaler kommune i Vestland fylke. Vindkraftverket består av ni turbinar som til saman skal produsere ny, fornybar energi til om lag 9000 husstandar.

Les meir om vindkraftverket her. Statsråden vil vere tilgjengeleg for presse om lag kl. 13.15. Han skal også opp i ein av vindturbinane.

Pressekontakter er kommunikasjonsrådgivar Margrete Løbben Hanssen, telefon 92 85 78 91, e-post mlh@oed.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Jo Henrik Jarstø, telefon 99 55 75 23, e-post jo-henrik.jarsto@oed.dep.no.