Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på EUs uformelle energiministermøte

Stad:

Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på EUs uformelle energiministermøte i Praha, der han blant anna skal delta i samtalar om hydrogen, el-marknad og vinterberedskapen i Europa. Presse som ønskjer å dekke besøket kan ta kontakt med kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no.