Olje- og energiministeren deltek på opninga av forskingssentra HYDROGENi og HyValue

Stad: Thon Hotel Opera, Oslo

Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på opninga av forskingssentra HYDROGENi og HyValue, som skal forske på hydrogen og ammoniakk. Dei to forskingssentra skal leiast av NORCE og SINTEF og er finansierte av Olje- og energidepartementet.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.