Olje- og energiministeren deltek på Shell Energy Dialogue i Oslo.

Stad:

Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på Shell Energy Dialogue i Oslo.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.