Olje- og energiminister Terje Aasland tilgjengeleg på telefon for presse

Stad:

Etter kl. 16.00 er olje- og energiminister Terje Aasland tilgjengeleg på telefon for presse som ønskjer kommentarar til NVE sine rapportar om kraftsituasjonen og vassmagasina. Presse som ønskjer dette kan kontakte pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.