Olje- og energiministeren besøkjer prosessanlegget på Kårstø

Stad: Tysvær, Rogaland

Olje- og energiminister Terje Aasland besøkjer prosessanlegget på Kårstø, der han får ei orientering om drifta. Anlegget har ei nøkkelrolle når det gjeld transport og behandling av gass og kondensat frå sentrale område på norsk sokkel.

Presse som ønskjer å delta på besøket kan ta kontakt med kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no.