Olje- og energiministeren deltek på eit møte med Fellesutvalget Energi El og IT

Stad: Thon Hotel Oslo Airport

Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på eit møte med Fellesutvalget Energi El og IT.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no