Olje- og energiministeren deltek på toppmøte om havvind

Adresse: Glacisgata 1

Stad: Statsministerens kontor

Statsministeren og olje- og energiministeren inviterer til toppmøte om havvind i samband med regjeringa sitt arbeid med eit grønt industriløft.

Møtet går føre seg på Statsministerens kontor. Det er mogleg å fotografere når møtet startar. Etter møtet, om lag kl. 16.00, er statsministeren og olje- og energiministeren tilgjengelege for pressa. Påmelding til smkinfo@smk.dep.no.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.