Olje- og energiministeren er i Polen

Stad:

Olje- og energiminister Terje Aasland besøkjer Polen, der han skal delta på opninga av Baltic Pipe i Szczecin. Gassrøyret Baltic Pipe knyter Polen til eksisterande gassrøyr mellom Noreg og kontinentet. Røyret vil bidra til å styrkje forsyningssikkerheita til Polen, Danmark og andre land i området rundt Austersjøen og Aust-Europa. Akkrediteringsfristen er gått ut. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.