Olje- og energiministeren er tilgjengeleg for presse som ønskjer kommentarar til NVE sine rapportar om kraftsituasjonen og vassmagasina.

Stad:

Statsråden er tilgjengeleg på telefon for presse som ønskjer kommentarar til NVE sine rapportar om kraftsituasjonen og vassmagasina. Presse som ønskjer kommentarar kan kontakte pressevakta i Olje- og energidepartementet før kl. 14.00, enten på telefon 41 57 35 00 eller e-post info@oed.dep.no.