Olje- og energiministeren har havvindmøte

Stad: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Aasland møter leiarane for dei tre arbeidsgruppene i samarbeidsforum for havvind. På møtet får statsråden ei orientering om arbeidet i gruppene og erfaringar til no. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.