Olje- og energiministeren kommenterer NVEs magasinstatistikk

Adresse: Langbrygga 9, Arendal

Sted: utenfor Arendal Fossekompani

Olje- og energiminister Terje Aasland og NVE-direktør Kjetil Lund møter pressen i forbindelse med at NVE legger frem siste magasinstatistikk.

Påmelding til kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel, e-post: heh@oed.dep.no