Olje- og energiministeren møter Aker og Statkraft.

Stad:

Olje- og energiminister Terje Aasland møter Aker og Statkraft. Tema for møtet er havvind.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.