Olje- og energiministeren tek imot ein revidert versjon av energistrategien Energi21

Adresse: Rolf Olsens vei 50

Stad: Akershus Energipark

Olje- og energiminister Terje Aasland tek imot ein revidert versjon av energistrategien Energi21, på eit arrangement på Institutt for energiteknikk på Kjeller.

I strategien får blant anna hydrogen ei meir sentral rolle. Statsråden skal også opne eit nytt hydrogensenter på Kjeller.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tore Sandnes Becker, telefon 40 49 79 16, e-post Tore-Sandnes.Becker@oed.dep.no