Olje- og energiministeren tek imot ny vindkraftrapport

Adresse: Akersgata 59

Stad: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiministeren tek imot ein ny rapport om god miljøpraksis i samband med vindkraftutbyggingar på land. Rapporten er laga av Norconsult på oppdrag frå Energi Norge og Norwea.

Presse som ønskjer å vere til stades på overleveringa kan kontakte pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.