Oppdaterte forskrifter om pensjon fra første krone

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag fastsatt enkelte endringer i overgangsreglene om pensjon fra første krone og i forskrift til innskuddspensjonsloven.

Endringene gjøres for å gjøre det klart at alle foretak med pensjonsordning etter de private tjenestepensjonslovene kan benytte overgangsreglene for pensjon fra første krone, og for å sikre at ordlyden i forskrift til innskuddspensjonsloven er konsistent med at det skal gis sparing fra første krone.

Les mer: