Regler om pensjon fra første krone og dag settes i kraft

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Reglene om pensjon fra første krone og dag trer i kraft 1. januar 2022. Bedriftene gis tid til 30. juni 2022 med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert Stortingets lovvedtak om endringer i pensjonslovgivningen mv. og bestemt at reglene trer i kraft 1. januar 2022. De nye reglene innebærer bl.a. at det blir krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone. Videre blir minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene opphevet. Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år som i folketrygden. Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv. Det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere.

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler i forskrift som innebærer at bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjonsordning, må ha tilpasset sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022. Det er ikke krav om at endringene i pensjonsgrunnlaget eller endrede medlemskapskriterier skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunktet for endring av den enkelte pensjonsordning.

Les mer: