Nyheter

Oppdaterte regler for pensjonsleverandørers regnskapsføring av bufferfond

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag fastsatt enkelte justeringer i årsregnskapsforskriftene for pensjonsforetak og livsforsikringsforetak.

Dette skal sikre at regnskapsreglene for det nye bufferfondet for kommunale pensjonsordninger er konsistente og i tråd med intensjonen med innføringen av fondet.

Les mer: