Opptrappingsplan for psykisk helse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil styrke tilbudet innen psykisk helse over hele landet og skal lage en opptrappingsplan. Arbeidet starter nå, og planen vil legges frem i 2023.

– De fleste barn og unge i Norge har god psykisk helse og er fornøyde med livene sine. Samtidig har vi over tid sett en sterk økning blant barn og unge som sier at de har psykiske utfordringer. Det bekymrer oss. Derfor er psykisk helse blant regjeringens viktigste innsatsområder og derfor skal vi nå lage en opptrappingsplan, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Satser på forebygging

Planen vil ha særlig oppmerksomhet på brede, forebyggende tiltak og på styrking av lavterskeltilbud i kommunene. Å skape mer sammenhengende tjenester for personer med langvarige og sammensatte utfordringer, er også viktig.

– Målet vårt er at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet og at sosial ulikhet i psykisk helse skal reduseres. Alle skal få tilgang til like gode tjenester uavhengig av adressen og størrelsen på lommeboka. Hjelpen må bli mer tilgjengelig og nærmere folk, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Regjeringen har i tillegg et langsiktig mål om at alle som henvises til psykisk helsevern skal få tilbud om en vurderingssamtale. I dag opplever flere å få skriftlig avslag på tjenester uten å ha møtt helsepersonell.

Hovedvekten i opptrappingsplanen vil ligge på kommunale tjenester. Samtidig skal den bidra til å sikre økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten, spesielt innen psykisk helsevern for barn og unge.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre på innspillsmøte om psykisk helse sjette april 2022
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre på innspillsmøte om psykisk helse 6. april 2022. Foto: Ingrid Brandal Myklebust / SMK

Arrangerer innspillsmøter

Regjeringen ønsker innspill fra både brukere, pårørende, organisasjoner, fagfolk, forskere og kommuner til planen. Den 6. april gikk startskuddet for arbeidet med et nasjonalt innspillsmøte med barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. Både statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol deltok.

Det skal også gjennomføres et nasjonalt innspillsmøte med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige organisasjoner på psykisk helse-feltet. I tillegg vil det arrangeres fem regionale innspillsmøter rundt i landet, og egne møter med profesjonsorganisasjonene og KS.

Det er opprettet en egen e-postadresse, slik at alle som ønsker det kan sende inn sine innspill.  

Det bes om at innspillene peker på inntil tre utfordringer på psykisk helse-feltet og inntil tre forslag til løsninger for å møte utfordringene.