Pål Longva utnevnt som visesentralbanksjef

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ekspedisjonssjef Pål Longva er i statsråd i dag utnevnt som visesentralbanksjef i Norges Bank for en periode på seks år.

Longva vil ha et særskilt ansvar for sentralbankvirksomheten. Han er utpekt til første nestleder av Norges Banks hovedstyre og første nestleder av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. 

– Longva er godt kvalifisert for stillingen som visesentralbanksjef og vil tilføre Norges Bank verdifull kompetanse, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Pål Longva har siden 2011 vært ekspedisjonssjef i Finansavdelingen i Finansdepartementet. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (2001). Longva har tidligere jobbet i McKinsey og som avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Tiltredelse vil skje etter nærmere avtale.