Presiserer kravene til bankene om å tilby kontanttjenester

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag tydeliggjort bankenes plikt om å tilby kontanttjenester. Etter en ny forskrift skal den enkelte bank sørge for at kundene har mulighet til å sette inn og ta ut kontanter, enten i bankens egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester.

– Kontanter er viktig for manges muligheter til å ta del i samfunnet. Selv om de fleste betalinger skjer med elektroniske løsninger i dag, har kontanter fortsatt en viktig rolle. Det er mange, spesielt eldre, som fortsatt bruker kontanter i hverdagen. Tilgang til kontanter er også viktig med tanke på beredskap. Alle bankkunder skal derfor være sikret tilgang til et kontanttilbud, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Bankene har en lovpålagt plikt til å motta kontanter og gjøre innskudd tilgjengelig for kundene i form av kontanter, i tråd med kundenes forventinger og behov. Bankene har over flere år gradvis nedskalert kontanttilbudet sitt, og muligheten for å sette inn og ta ut kontanter i bankenes filialer har i stor grad blitt erstattet av andre løsninger. Særlig har mange banker gått sammen om å opprette en felles løsning for å sette inn og ta ut kontanter i dagligvarebutikker, kalt «Kontanttjenester i butikk». Løsningen driftes av Vipps AS, og er tilgjengelig i NorgesGruppens butikker over hele landet. 

Ifølge undersøkelser fra Norges Bank og Finanstilsynet er det flere banker som fremholder at de ikke har et ansvar for å tilby kontanttjenester til sine kunder. På oppdrag fra Finansdepartementet har Finanstilsynet utarbeidet et utkast til forskrift som klargjør bankenes kontantplikt, som departementet hadde på høring i 2021. På grunnlag av høringen og høringssvarene har departementet i dag fastsatt forskriftsregler i tråd med Finanstilsynets utkast.

– Bankene har en plikt til å tilby kontanttjenester. Kravene vi nå innfører, fjerner all tvil som måtte være om dette. Det er likevel opp til bankene om de vil tilby kontanttjenestene selv eller delta i fellesløsninger som for eksempel «Kontanttjenester i butikk», sier finansministeren.

De nye kravene trer i kraft 1. oktober 2022.  

Les mer: