Regjeringen gir risikolån til miljøinvesteringer på skip

Regjeringen vil bidra til en grønn omstilling av skipsfarten, og vil gi flere risikolån for miljøinvesteringer i skip. Fra og med i dag kan man søke Innovasjon Norge om lån til nærskipsfart, fiskefartøy, skip til havbruksnæringen, offshoreskip, ferger og hurtigbåter.

Næringsminister Jan Christian Vestre og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Næringsminister Jan Christian Vestre og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: NFD

- Vi trenger flere grønne skip for å nå ambisjonen om å halvere utslippene innen 2030. Med den nye risikolåneordningen kan enda flere få lån til å gjøre viktige miljøinvesteringer, som igjen vil ha stor betydning for klimaet, havet og bidra til økt aktivitet i maritim industri. Med dette grepet vil regjeringen gjennom aktiv næringspolitikk bidra til at flere gode og grønne prosjekter kan realiseres, for alle havnæringene, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

I dag åpner Risikolåneordningen for lav- og nullutslippsskip, og Innovasjon Norge er klare for å ta i mot søknader om risikolån til grønne investeringer i nærskipsfart, fiskefartøy, skip til havbruksnæringen, offshoreskip, ferger og hurtigbåter.

- Regjeringens visjon er at Norge skal forbli en maritim stormakt som viser vei inn i det grønne skiftet gjennom å utvikle, bygge og ta i bruk nullutslippsløsninger og autonome fartøy. Grønn omstilling i skipsfarten er fortsatt i tidlig fase, men markedet for slike løsninger vil bli stort når det utvikles internasjonale regelverk. I Grønt Industriløft har vi gjort maritim industri til ett av de prioriterte områdene for å posisjonere oss allerede nå, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Låneordningen for lav- og nullutslippsskip har en låneramme på 470 millioner kroner i 2023. Innovasjon Norge tar i mot søknader fra og med 31. august 2023.

- Innovasjon Norge skal være en betydelig pådriver for det grønne skiftet. Omstillingen til en lavutslippsøkonomi i maritim sektor vil kreve store teknologiskifter og betydelige investeringer. Gjennom risikolåneordningen for lav- og nullutslippsskip vil vi akselerere den teknologiske utviklingen ved å kunne realisere flere prosjekter enn før, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. 

For mer informasjon se: Innovasjon Norge: Risikolåneordning for lav- og nullutslippsskip

Bakgrunn: Risikolåneordningen for lav- og nullutslippsskip

  • Risikolåneordningen kan bidra med finansiering av investeringer som gir reduksjon i klimagassutslipp.
  • Den nye Risikolåneordningen bygger videre på Låneordningen for skip i nærskipsfart og fiskefartøy, som først ble etablert i 2020. Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett for 2023 å utvide låneordningen for grønn skipsfart. Endringen ble vedtatt av Stortinget 16. juni 2023.
  • I 2023 har låneordningen en utlånsramme på 470 millioner kroner.
  • Innovasjon Norge kan gi lån til miljøinvesteringer i skip i nærskipsfart, fiskefartøy, skip til havbruksnæringen, offshoreskip, ferger og hurtigbåter.
  • Under Risikolåneordningen kan det gis lån til kjøp av et null- og lavutslippsfartøy eller til investeringer i et brukt fartøy som bygges om for å gi lavere utslipp.
  • Innovasjon Norge kan vurdere om andre skipstyper som ikke er spesifisert, kan kvalifisere for lån innenfor formålet til låneordningen.
  • Låneordningen er en øremerking under Innovasjonslåneordningen og supplerer annen privat og offentlig finansiering. Ordningen innebærer statsstøtte.