Regjeringen øker norsk ammunisjonsproduksjon

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil bestille artilleriammunisjon fra den norske bedriften Nammo for inntil 2,6 milliarder kroner. Det vil gi Nammo økt produksjonskapasitet og garantier for bestilling av råvarer til produksjonen.

-Krigen i Ukraina har skapt et stort behov for ammunisjon og norske Nammo spiller en betydelig rolle for NATO-landene og i vestlig ammunisjonsproduksjon. Å sikre tryggheten til den norske befolkningen gjennom en god beredskap er en av hovedoppgavene til regjeringen. Med denne bestillingen bidrar regjeringen både til vår nasjonale militære beredskap, og til å tilrettelegge for å opprettholde vestlig støtte til Ukraina gjennom å styrke vår egen våpenproduksjon sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Krigen har medført en sterk internasjonal etterspørsel etter våpensystemer og ammunisjon. Flere NATO-land har donert artilleriammunisjon til Ukraina, Norge inkludert. Krigen har i tillegg medført store konsekvenser for leveringstider, priser og råvaretilgang i store deler av verden.

Regjeringen øker norsk ammunisjonsproduksjon
Fra dagens pressekonferanse hos Nammo der finansministeren og forsvarsministeren annonserte at regjeringen øker norsk ammunisjonsproduksjon. Fra v: Konserdirektør i Nammo, Morten Brandtzæg, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet Rigmor Aasrud. Foto: FD

- Bestillingen innebærer at vi framskynder bestillinger på ammunisjon til vårt nasjonale forsvar. Det vil bidra til at vi bygger opp våre beredskapsbeholdninger raskere, og samtidig gi den norske bedriften Nammo bedre forutsigbarhet for å kunne gjøre ytterligere investeringer i produksjonskapasitet. Vi har hatt god dialog med Nammo om hvordan myndighetene kan bidra til å øke produksjonen. Det er helt sentralt at dette skjer raskt, og i den spesielle situasjonen vi står oppe i må vi være løsningsorienterte. Det er viktig å bidra til at norsk og annen alliert forsvarsindustri øker produksjonstakten, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Nammo er en viktig del av norsk forsvarsindustri og en av relativt få vestlige ammunisjonsprodusenter. Fra hovedkontoret på Raufoss ledes en virksomhet med 2700 ansatte i 11 land.

-Vi er svært fornøyd med at regjeringen nå foreslår å anskaffe ammunisjon fra Nammo i størrelsesorden 2,6 milliarder. Dette gir oss mulighet til å øke produksjonskapasiteten vår, og gir oss nødvendig sikkerhet til å plassere bestillinger hos våre underleverandører for å sikre fremtidige leveranser, sier Morten Brandtzæg, konsernsjef i Nammo.

Bestillingen på inntil 2,6 milliarder kroner vil kreve Stortingets samtykke og regjeringen vil fremme saken for Stortinget.