Regjeringen vil løfte tang- og tarenæringen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår at FHF skal kunne lyse ut midler til forskning og utvikling av tang- og tarenæringen, samt at denne næringen skal få glede av Sjømatrådets tjenester, som markedsføring i utlandet.

En slik endring i regelverket betyr at tang og tare blir en del av arbeidsområdene til Sjømatrådet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Forslaget har vært på høring, og skal nå behandles i Stortinget.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for utvikling av tang- og tarenæringen. Dette er en næring med stort potensial, som lenge har signalisert et sterkt behov for tilgang til ressursene for markedsføring og forskningsfinansiering. Vi har lyttet til dette og oppfyller nå målet i Hurdalsplattformen om økt forskning og mer næringsaktivitet knyttet til tang og tare, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Tang- og tarenæringen er foreløpig ikke stor. Men Norges lange kyst og gunstige forhold for dyrking av tang og tare gjør at næringens potensial kan være stort.

Regjeringen foreslår nå å utvide fiskeeksportlovens virkeområde til å omfatte tang og tare.

Endringen medfører at det kan innkreves markedsavgift og forskningsavgift for tang og tare, slik at næringen kan benytte seg av Sjømatrådets tjenester, inkludert markedsaktiviteter i utlandet. Det betyr også at FHF kan finansiere forsknings- og utviklingsoppgaver for tang og tare.

– Vi arbeider knallhardt for å bedre mulighetene for norsk eksport til utlandet, også for nye marine produkter. Dette arbeidet er en del av et større og langsiktig mål om å legge til rette for aktivitet langs hele kysten og skape flere muligheter for norsk sjømatnæring, sier Skjæran.