Rekordtildeling til idrettsanlegg for barn og unge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Alle barn og unge skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor, eller familiens økonomiske situasjon. For å sikre dette må vi ha et variert aktivitets- og anleggstilbud. Nå har vi fordelt nesten 3,3 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål i 2022 og av dette fordeles et historisk høyt beløp på 1,7 milliarder kroner til idrettsanlegg i kommunene, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Tilskuddet til idrettsanlegg er 137 millioner kroner høyere enn i 2021.

– At flere kan delta er en hovedprioritering i regjeringas idrettspolitikk. Idrettsaktiviteten i lokalsamfunnene forutsetter bred utbygging av idrettsanlegg og vi mener at tilskudd til bygging av anlegg bidrar til gode rammevilkår for både organisert idrett og for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. 

Økningen til idrettsanleggene gjør at vi både får kortere ventetid og reduserer søknadsbunken med hele 600 millioner, fra 4,5 til 3,9 milliarder kroner.

– Det er dyrt å bygge anlegg. Med kortere ventetid kan kommuner, lag og foreninger spare mye penger. Dette er spesielt viktig nå som vi er på vei ut av pandemien og mange har større investerings- og driftskostnader, sier Trettebergstuen.