Sirkulær økonomi – ny norsk lovgivning for bærekraftige produkter og verdikjeder

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen styrker det norske lovverket for en sirkulær økonomi. En ny lov om bærekraftige produkter blir en hjemmel for å innføre nye, strenge regler for produkter på markedet. Nye krav skal gi oss produkter som har lavere klimagassutslipp, skaper mindre avfall og motvirker sløsing av ressurser.

- Vi har et forbruk av produkter som ikke er bærekraftig. Vi må slutte med unødvendig bruk og kast-emballasje, klær med kort levetid, overforbruk av plast, og elektronikk som ikke kan repareres, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Dagens miljølovverk er godt innrettet for å motvirke alvorlig forurensning og andre negative miljøkonsekvenser. Den nye loven skal primært være et virkemiddel for å fremme de positive bærekraftsegenskapene ved produkter og forbruket av produkter og på den måten dreie økonomien i en sirkulær retning.

Så mye som 80 prosent av produktenes bærekraftsegenskaper kan bli avgjort i utviklings- og produksjonsfasen. Forslaget til ny lov gjør det europeiske regelverket for økodesign til norsk lov. Det innebærer strengere krav til hvordan produkter fra først av er sammensatt og innrettet, med høye standarder for levetid, kvalitet, gjenbruksmuligheter og innhold av gjenvunnet materiale. Det kan bli forbud mot å kaste usolgte produkter, og nye krav til offentlige innkjøpere om å følge grønne innkjøpskriterier.

Lovforslaget skal også sikre hjemmel i norsk lov for krav til bærekraft på prioriterte produktområder. Dette er batterier og kjøretøy, plast, elektriske og elektroniske produkter, emballasje og tekstiler. På disse områdene stilles krav til bærekraft i hele produktenes livsløp, det vil si at produksjonsfasen skal ha lavest mulig klimafotavtrykk og annen miljøbelastning, at produktet skal vare lenge, at produktene skal gi minst mulig avfall og at råstoff fra avfall skal brukes i nye produkter. De regelendringene som kommer gjennom loven og forskrifter vil være helt sentrale for gjennomføringen av den bærekraftige, sirkulære økonomien i Norge.

- Den nye loven jeg sender på høring skal få fart på denne omstillingen. Omstilling til en mer sirkulær økonomi er en formidabel utfordring. Det er ikke noe Norge kan gjøre alene. EU er Norges nærmeste marked og viktigste handelspartner. EUs grønne omstilling er også motor for Norges grønne omstilling. Norge og EU etablerte nylig en Grønn Allianse for å styrke samarbeidet på klima, miljø, energi og industri. Regjeringens batteristrategi skal bidra på et nøkkelområde for energiomstillingen i Europa. Vi kan ikke basere energiomstillingen i Europa på batterier som er produsert med høye klimagassutslipp og skade på mennesker og miljø. Da går vinningen opp i spinningen. Nå styrker vi også eget lovverk. Norge viser seg som en tydelig samarbeidspartner i det felleseuropeiske prosjektet for en mer sirkulær økonomi, sier klima- og miljøministeren.