Søkning til landbruks- og matfag

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I 2022 er det igjen rekord i antall søkere til landbruks- og matrelaterte fag på en fagskole. Innen høyere utdanning på universitet og høyskole har færre søkt seg til landbruks- og matfag enn tidligere år.

– Det er gledelig å se at søkertallene til fag på fagskole-nivå øker. Vi trenger flere spesialiserte og kompetente fagarbeidere innenfor mat- og måltidsbransjen og landbruksnæringene sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

– Samtidig er jeg bekymret for nedgangen i antall søkere til landbruksfagene og andre landbruksrelaterte fag på universitetene og høyskolene. Dersom vi skal sikre en bærekraftig og klimatilpasset matproduksjon og klare omstillingen til et grønt samfunn, er vi avhengig av kompetanse på disse områdene, sier Borch.

Et godt arbeidsmarked, åpne grenser og lavere fødselskull gjør at søkertallene til høyere utdanning er lavere i år enn på lenge.

Unge kokker.
I 2022 er det igjen rekord i antall søkere til landbruks- og matrelaterte fag på en fagskole. Foto: Vidar Alfarnes

Fagskolene: Stabil søknad til landbruksfag

I 2022 har over 700 personer søkt landbruks- eller matrelaterte fag på en fagskole som førstevalg. Antall søkere til landbruksfag holder seg stabilt rundt 120 søkere. Innenfor matrelaterte fag er det i år over 300 søkere, det vil si en økning på 16 pst fra i 2021.

Veksten innen matfag skyldes både økte søkertall til veletablerte fag og helt nye fag, som for eksempel  «Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling» ved Fagskolen i Vestland med 51 søkere til 15 planlagte plasser; mens det veletablerte faget «Kjøkken og restaurantledelse» ved Fagskolen i Vestfold og Telemark fikk 53 søkere til 25 planlagte plasser.

Flere har søkt gartnerfag

Det er økende interesse for fagskoletilbud innen ulike gartnerfag, og om lag 300 personer har søkt slike fag i år.

Universitet og høyskoler: Færre har søkt seg til landbruks- og matfag

Innen høyere utdanning på universitet og høyskole har færre søkt seg til landbruks- og matfag enn tidligere år. Landbruksfagene har en nedgang i antall førstevalgsøkere på 17 pst fra 2021. Tilsvarende har veterinærfagene, mat- og lærerfagene og andre grønne fag en nedgang på henholdsvis 16 pst, 33 pst og 21 pst siden 2021.

Flere har søkt skogbruk

Skogbruk ved Høgskolen i Innlandet skiller seg ut med en klar økning i antall søkere, med nær en dobling fra i fjor.