Staten har solgt seg ned i Aker Solutions ASA

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Staten har solgt 30,1 millioner aksjer i Aker Solutions ASA for om lag 1,2 milliarder kroner. Staten eier etter dette 30 092 943 aksjer, tilsvarende en eierandel på 6,1 prosent.

– Regjeringen har en pragmatisk tilnærming til hva staten skal eie og det kan bli aktuelt å både øke og redusere statens eierskap i enkeltselskaper alt etter hva som er verdiskapende og av strategisk interesse for Norge. I den nye eierskapsmeldingen har vi oppdatert og utvidet begrunnelsene for det statlige eierskapet. Når det gjelder Aker Solutions har staten en relativt liten aksjepost med begrenset innflytelse. Selskapet har hatt en god utvikling den senere tiden og derfor har vi gjort denne handelen nå, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet har solgt 30 092 942 aksjer i Aker Solutions. Dette tilsvarer om lag 6,1 prosent av aksjene i selskapet. Salget ble gjort gjennom en auksjonsprosess, og oppnådd salgspris per aksje ble 39,30 kroner. Dette tilsvarer en rabatt på 9,9 prosent ift. volumvektet gjennomsnitt (vwap) samme dag. Totalt mottar staten om lag 1,2 milliarder kroner for aksjene.

Om statens eierskap i Aker Solutions ASA

Staten og Aker ASA avviklet eiersamarbeidet i Aker Kværner Holding AS i desember 2020, og staten ble som en følge av dette direkteaksjonær i Aker Solutions og Akastor. Verdien av statens aksjepost i Aker Solutions har økt kraftig siden 2020. Gjennom salget legger staten som eier til rette for en bredere aksjonærsammensetning og økt likviditet i aksjen. Stortinget har gitt fullmakt til at Nærings- og fiskeridepartementet helt eller delvis kan redusere sitt eierskap i Aker Solutions. Denne fullmakten er foreslått videreført i budsjettproposisjonen for 2023.

Pareto Securities AS og Sparebank 1 Markets AS har vært finansielle tilretteleggere for Nærings- og fiskeridepartementet ved planleggingen og gjennomføringen av transaksjonen. Wikborg Rein har vært departementets juridiske rådgiver.

Om Aker Solutions

  • Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energisektoren. Selskapets innovative løsninger muliggjør utvinning av lavkarbon olje- og gassproduksjon og utvikling av fornybare løsninger for å møte fremtidens energibehov.
  • Aker Solutions er et stort internasjonalt konsern med om lag 15 000 ansatte fordelt på 53 lokasjoner

Lenke til børsmelding