Støre vil bidra til mer fornybar energi i utviklingsland

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statsminister Jonas Gahr Støre har takket ja til å bli med i «The Global Energy Alliance for People and Planet». Målet til alliansen er at flere mennesker i fattige land skal få tilgang til strøm, og at det skal skje gjennom utbygging av fornybar energi i stedet for fossil energi.

Mer fornybar energi skal også bidra til å skape jobber og redusere klimautslipp. Alliansen består av flere veldedige stiftelser, enkelte eksperter og statlige aktører, og de viktigste utviklingsaktørene som jobber med fornybar energi.

Støre skal lede det globale rådet for alliansen, Global Leadership Council. Dette ble kjent under FNs generalforsamling i New York.

Statsminister Jonas Gahr Støre innleder på møte i Global Leadership Council i et møterom i New York.
Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Pontus Höök / Den norske FN-delegasjonen

– Vi må gjøre mye mer for å få opp tempoet på investeringene i fornybar energi i utviklingsland. Tilgang på energi er nødvendig for helse, utdanning og for at næringslivet kan skape jobber og vekst. Det er også helt avgjørende for å nå klimamålene, sier Støre.

Alliansen har som mål å skape 150 millioner nye jobber, unngå 4 gigatonn med fremtidige CO2-utslipp og styrke tilgangen til energi for en milliard mennesker.

Finansiering fra stiftelsene og utviklingsaktørene skal bidra til å skaffe ytterligere investeringer fra privat sektor.

– 3,6 milliarder mennesker i verden lever med det som vi kan kalle «energi-fattigdom», men altfor lite av investeringene i fornybar energi går til landene der disse menneskene bor. Ressursene som trengs i utviklingslandene er veldig store, og vi må få private og offentlige aktører til å jobbe enda mer effektiv sammen om vi skal lykkes med å få til det grønne skiftet og redusere klimautslippene, sier Støre.

Gruppebilde av Global Energy Alliance for People and Planet.
“Global Energy Alliance for People and Planet“ på Rockefeller University i New York. Foto: Pontus Höök / Den norske FN-delegasjonen