Verdens viktigste politiske møteplass

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Russlands krig i Ukraina og de mange sammensatte krisene i verden kaster mørke skygger over FNs generalforsamling i år. Men vår tids største utfordringer kan bare løses i fellesskap, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Verdens viktigste politiske møteplass, FNs høynivåuke, finner sted mellom 19. - 24. september 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre leder den norske delegasjonen. I tillegg deltar utenriksminister Anniken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Norge har sterk tro på globalt samarbeid. Norsk innsats for dialog, fred og utvikling trengs mer enn noensinne, sier Støre.

Verden preges i dag av mer uro og uforutsigbarhet enn vi har vært vant til. Konsekvensene av klimaendringene blir stadig tydeligere. Pandemien har hatt alvorlige virkninger og pågår fortsatt i store deler av verden. De humanitære utfordringene er større enn noensinne. Geopolitiske spenninger er økende. Demokratiske verdier utfordres.

– Ingen kan løse krisene i verden på egen hånd. Utfordringene i verden henger sammen, de påvirker og forsterker hverandre. Den eneste veien videre er gjennom respekt for folkeretten og internasjonalt samarbeid, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norges politikk er forankret i FNs bærekraftsmål, klimamålene og menneskerettighetene.

– Det er viktig å vise at Norge tar de økonomiske utfordringene verden nå står overfor på alvor, og at vi fortsatt er opptatt av det som skjer utenfor Europa, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Tett program

I løpet av høynivåuka skal statsminister Jonas Gahr Støre blant annet lede et møte i Havpanelet, bidra i en global allianse som skal sikre mer fornybar energi til utviklingsland og holde Norges hovedinnlegg i FNs generalforsamling. Han vil også ha en rekke møter med regjeringssjefer fra andre land og internasjonale organisasjoner.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt skal lede et møte i giverlandsgruppa for Palestina (AHLC), delta på Sikkerhetsrådsmøte om Ukraina og møte utenriksministre fra flere land.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerreim skal delta på FNs utdanningstoppmøte og være medvert for et møte om matsikkerhet.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide vil lede et møte i Høyambisjonskoalisjonen for å stanse plastforurensing innen 2040 og inviterer sammen med USA til et møte om en internasjonal allianse mot naturkriminalitet.

– Internasjonalt samarbeid er en sentral forutsetning for å løse klima- og naturkrisen, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide.

Norge deltar også på et forberedende toppmøte fram mot FNs konferanse for biologisk mangfold (COP15).

Det blir også mange møter med andre land og organisasjoner. Det inkluderer andre medlemmer av Sikkerhetsrådet og ulike aktører innen fredsdiplomati, beskyttelse av sivile, kvinner, fred og sikkerhet og klima og sikkerhet. I tillegg vil Norge møte parter fra land som er på Sikkerhetsrådets dagsorden og land vi ikke treffer så ofte, ikke minst fra det globale sør.

Hver dag under FN-uka blir det publisert dagsrapporter som oppsummerer de viktigste møtene. Mange møter i Generalforsamlingen strømmes også direkte på nettet og er tilgjengelig for alle.

Norges hovedinstruks for Generalforsamlingen finner du her.