Svar på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen - Konsesjonsloven og praktisering av priskontrollen

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet