Revidert nasjonalbudsjett

Tiltak for å øke elbilandelen i leasingmarkedet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Gunstige merverdiavgiftsregler bidrar til at fossilbiler har en høyere leasingandel enn elbiler. I revidert budsjett for 2022 varsler regjeringen en utredning av regelverket, med sikte på mer nøytrale merverdiavgiftsregler mellom leasing og kjøp.

Sammen med overgangen fra merverdiavgiftsfritak for elbiler til en tilskuddsordning, vil mer nøytrale merverdiavgiftsregler fjerne skattefordelen som har bidratt til en høyere andel fossilbiler i leasingmarkedet.

– Når vi avvikler merverdiavgiftsfritaket for elbiler fra nyttår, vil de samme avgiftsreglene gjelde for elbiler og fossilbiler. Dagens regler favoriserer utslippsbiler i leasingmarket. Vi vil utrede hvordan regelverket kan utformes bedre og med mer likebehandling, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Eventuelle endringer i merverdiavgiftsreglene må både utredes og høres. Som en del av utredningen vil regjeringen se på muligheten for å ha egne merverdiavgiftsregler for drosjer. Finansdepartementet tar sikte på å sende et forslag på høring før sommeren.