To år siden militærkuppet i Myanmar

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Utviklingen i Myanmar er svært bekymringsfull. To år etter militærkuppet befinner landet seg i en dyp politisk, økonomisk og humanitær krise, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Norge vil fortsette vårt langvarige og sterke engasjement for befolkningen i Myanmar. Vi vil jobbe strategisk for å bidra til et stabilt og demokratisk Myanmar i fremtiden. Her står humanitær bistand, menneskerettigheter og demokrati, fred og forsoning, og grunnleggende tjenester i sentrum. Vi har også sluttet opp om EUs restriktive tiltak mot militærregimet i Myanmar, sier Huitfeldt.  

Myanmar har over 1,5 millioner internt fordrevne. FN anslår at over 17 millioner av innbyggerne vil være i humanitær nød i 2023. Samtidig er det svært krevende å få humanitær tilgang der behovene er størst.  

– Voldshandlingene må stanse. Sivile må beskyttes og humanitære aktører må gis full og uhindret humanitær tilgang, sier Huitfeldt.  

Konfliktene i landet er mange og komplekse, og den politiske situasjonen er fastlåst. Militærregimet viser ingen vilje til dialog med den demokratiske opposisjonen eller stans i væpnede aksjoner. Et hundretalls nye motstandsgrupper er etablert. I tillegg fortsetter den over 50 år lange konflikten mellom militæret og flere etniske væpnede grupper. Konfliktnivået er historisk høyt med kamphandlinger i flere delstater.

– Jeg er opprørt over rapportene om alvorlige menneskerettighetsbrudd, også mot barn. Innskrenkninger i ytrings- og forsamlingsfriheten, arrestasjoner og voldelige angrep mot sivile påfører store lidelser. En inkluderende og meningsfylt politisk dialog er nødvendig for at Myanmar skal kunne vende tilbake til en demokratisk prosess, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren understreker viktigheten av en mest mulig samlet internasjonal respons. Norge har vært en sterk pådriver for å holde Myanmar på FNs sikkerhetsråds agenda. At vi fikk stemt igjennom historiens første sikkerhetsrådsresolusjon om Myanmar på tampen av medlemsperioden vår var et viktig fremskritt.  

Norge gir full støtte til Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) og FNs initiativer for å fremme politisk dialog og humanitær tilgang i landet.  

Norge fortsetter også den tette dialogen med partnere i felt. Norsk politikk hvor vi snakker med alle parter ligger fast. 

Norge har siden kuppet frosset all stat-til-stat-bistand til Myanmar. Norsk bistand går nå i hovedsak gjennom FN og sivilt samfunn. I 2021 var bilateral norsk bistand til Myanmar på 275 millioner kroner. I tillegg kommer bidrag til tiltak i Myanmar finansiert av norsk kjernestøtte til FN og andre multilaterale organisasjoner.