USA og Norge går sammen om grønt industripartnerskap

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge blir første land som inngår partnerskap i den amerikanske industrikoalisjonen First Movers Coalition. Partnerskapet ble inngått i forbindelse med USAs spesialutsending for klima, John Kerrys møte med næringsminister Jan Christian Vestre fredag 6. mai.

 Jonsernsjef i Yara Svein Tore Holsether, USAs spesialutsending for klima, John Kerry og næringsminister Jan Christian Vestre
Norge er første partnerland i den amerikanske industrikoalisjonen First Movers Coalition. Næringsminister Jan Christian Vestre tok imot USAs spesialutsending for klima, John Kerry i Oslo fredag 6. mai, sammen med konsernsjef i Yara Svein Tore Holsether. Foto: Yngve Angvik, Nærings- og fiskeridepartementet

– Vi har verdens beste fagarbeidere, ingeniører og leverandørindustri og vi har store selskaper som ligger langt fremme med bærekraftige løsninger. USA er en viktig handelspartner for Norge, og med den kompetansen og vår tilgang til ren kraft har vi store muligheter til å synliggjøre norske grønne løsninger internasjonalt og styrke Norge som en viktig bidragsyter i å levere nullutslippsløsninger, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

USAs spesialutsending for klima, John Kerry, inviterte norske myndigheter til å delta som partner i First Movers Coalition (FMC). Industrikoalisjonen er et USA-ledet initiativ som skal bidra til å akselerere utviklingen av markeder for nye, bærekraftige teknologier.

– Jeg er svært glad for at Norge støtter the First Movers Coalition og vil delta som partner og bygge en sterk allianse til det beste for norske bedrifter. The First Movers Coalition skal hjelpe privat sektor ved å sette fart på ren, grønn teknologisk innovasjon med ambisiøse forpliktelser fra ledende selskaper. Partnerskapet skal være et bidrag til å senke utslippene fra de mest krevende sektorene i den globale økonomien. Norge og USA samarbeider allerede samarbeider om mye og vi har enda mye foran oss; fra skog til hav og skipsfart via utslippskutt og mye mer, sier USAs spesialutsending for klima, John Kerry,

First Movers Coalition er et offentlig-privat samarbeid som ble lansert av USA, EU og om lag 30 store selskaper under klimatoppmøtet COP26 våren 2021. I USA ledes arbeidet av det amerikanske utenriksdepartementet og USAs spesialutsending for klima John Kerry. World Economic Forum i prosjektets ledelse og sekretariat sammen med USA.

Aktiv deltakelse fra næringslivet

Aker og Yara er blant de opprinnelige deltakerne fra norsk side. Selskapene som deltar forplikter seg til å bruke til å etablere og akselerere utviklingen av markeder for ny teknologi som er avgjørende i overgangen til nullutslippssamfunnet.

– Klimakrisen er for omfattende til å løses av ett land eller ett selskap alene, den kan kun løses gjennom en massiv dugnad. Samtidig er jeg helt overbevist om at Norge og USA kan gå i front og spille en avgjørende rolle i det grønne skiftet, og gjennom det bygge fremtidsrettede næringer og nye arbeidsplasser, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Yara deltok på lanseringen av First Movers Coalition med John Kerry og USAs president Joe Biden under COP26 i Glasgow i fjor høst. Det norske industriselskapet skal blant annet bidra med grønn ammoniakkproduksjon som kan brukes som fossilfritt drivstoff innen shipping og fossilfri gjødsel til landbruket. First Movers Coalition gir bedriftene som deltar tilgang på større markeder, innpass i nye verdikjeder, og bidrar til å øke etterspørselen etter grønne varer og tjenester.

First Movers Coalition har pekt ut åtte sektorer, blant annet skipsfart, aluminium, sement, kjemikalier og karbonfangst. Alle disse er sektorer som harmonerer godt med regjeringens grønne industriløft.

Industripartnerskapet har mål om raskere skalering og økt tilgjengelighet av nye teknologier som kan bidra til å redusere egne og andres utslipp. Dersom initiativet fører til konkurranse mellom ulike løsninger kan dette også bidra til at de mest effektive løsningene blir tilgjengelige til en lavere kostnad enn ellers.

Næringsminister Jan Christian Vestre tar imot USAs spesialutsending for klima, John Kerry
Næringsminister Jan Christian Vestre tar imot USAs spesialutsending for klima, John Kerry i Oslo. Foto: Yngve Angvik, Nærings- og fiskeridepartementet