USA og Norge styrker regnskog-samarbeid

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regnskog står høyt på agendaen når USAs klimautsending, John Kerry, besøker Oslo fredag 6. mai. Med en ny felleserklæring vil Norge og USA trappe opp innsatsen på klimafeltet, og tiltak mot tropisk avskoging står sentralt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og USAs klimautsending John Kerry under Klima- og miljødepartementets 50-årsmarkering 6. mai 2022
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og USAs klimautsending John Kerry under Klima- og miljødepartementets 50-årsmarkering 6. mai 2022 Foto: Ken Opprann

Besøket skjer i forbindelse med 50-årsjubileet til Klima- og miljødepartementet på The Hub i Oslo, der John Kerry deltar sammen med blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, klima- og miljøminister Espen Barth Eide, og tidligere statsminister og miljøvernminister Gro Harlem Brundtland.

- Det merkes når USA setter politisk tyngde og diplomati inn i det internasjonale arbeidet for verdens skoger. Det siste året har vi sammen med USA fått med noen av verdens største selskaper til å betale land for reduserte utslipp fra tropisk avskoging. Samarbeidet med USA blir også viktig i arbeidet for å fjerne avskoging knyttet til handel med råvarer som soya, kjøtt og palmeolje, sier Eide.

Privat sektor og avskogingsfrie råvarer i fokus

Erklæringen viser til en rekke områder der USA og Norge vil legge politisk tyngde framover. Blant annet vil landene mobilisere storstilt finansiering til skogbevaring fra næringslivet gjennom LEAF-koalisjonen, annonsert under Bidens klimamøte i april 2021. Initiativet er verdens største offentlige-private samarbeid for å stoppe tropisk avskoging, og har med seg store selskaper som Amazon, Walmart, Unilever, Nestlé og Delta Airlines. LEAF nådde målet om én milliard dollar det første året, og stadig flere selskaper blir med på samarbeidet.

Omlegging av råvaremarkeder blir også vektlagt i erklæringen. USA og Norge ønsker begge å legge til rette for en omstilling til mer skogvennlig råvareproduksjon, spesielt når det gjelder råvarer som kjøtt, soya, palmeolje og tremasse og papir. Norge og USA støtter dette allerede gjennom en rekke initiativer, deriblant Tropical Forest Alliance under World Economic Forum. I år har ti av verdens største råvareselskaper lovet å komme med et veikart for å fjerne avskoging i tråd med Paris-avtalen. Norges investering i å gjøre høyoppløselige satellittbilder fritt tilgjengelig bidrar i dette arbeidet, og Norge blir nå med USA og ledende aktører som NASA og Google inn i Forest Data Partnership.

USA og Norge vil også styrke urfolks landrettigheter. Der urfolk gis rettigheter til landområder har avskogingen oftest vært svært lav. Under klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 ble det gitt løfter om betydelig økt støtte til urfolk fra en rekke land og stiftelser.

Regnskogsatsning siden 2008

Det er ikke første gangen den amerikanske toppolitikeren besøker Oslo. I 2016 deltok John Kerry på regnskog-konferansen Oslo Tropical Forest Forum i rollen som USAs utenriksminister. På konferansen gav han sterk honnør til Norge for norsk innsats på klimaområdet og spesielt innen skogvern.

Regnskogsatsingen har siden 2008 vært Norges største internasjonale klimatiltak, med budsjett på ca 3 milliarder kroner i året. Et viktig mål for satsingen var å få med andre land. Under klimatoppmøtet i Glasgow lovet giverne 12 milliarder dollar (111 milliarder kroner) til regnskog de neste fem årene.