Klima- og miljødepartementet markerer 50 år

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Fredag 6. mai markerer Klima- og miljødepartementet 50 år med norsk miljøhistorie med foredrag, samtaler og intervjuer.

Nett-tv Klima- og miljødepartementet markerer 50 år

Se sendingen her

Se sendingen her

I sendingen over er pausene tatt bort, se tidskoder under for å se når i sendingen de ulike delene av programmet vises. 

Velkommen

00:00:30 Tale ved statsminister Jonas Gahr Støre

00:09:55 Intervjue med klima- og miljøminister Espen Barth Eide

00:19:30 Globalt tilbakeblikk – et faglig innlegg ved Ivar Baste, spesialrådgiver i Miljødirektoratet*. Baste hoppet inn for sir Robert Watson, emeritus professor, Tyndall Centre som dessverre var forhindret i å stille.  

00:39:55 Telegramhilsen fra EU-kommisjonens klimasjef Frans Timmermans 

Norsk tilbakeblikk: de første femti årene

00:47:40 Harald Rensvik, tidligere departementsråd, Miljøverndepartementet, med oppsummering av de siste femti årene.

00:59:00 Introduksjon til en historisk stafett med dyppdykk innenfor noen av områder med

01:01:25 Jan Thompson, tidligere ekspedisjonssjef, Miljøverndepartementet, om langtransportertluftforurensing

01:11:00 Ivar Baste, spesialrådgiver, Miljødirektoratet, om innsatsen for naturmangfold

01:18:00 Janne Wilberg, byantikvar i Oslo, om kulturmiljøet rolle for den generelle miljøforvaltningen

01:25:25 Gunn-Britt Retter, arktisk miljøavdeling, Samerådet, om samisk helhetstilnærming til natur, miljø og livsgrunnlag, er sist ute i den historiestafetten.

01:35:10 Kristin Asdal, professor, Universitetet i Oslo, om god forvaltning, med naturen som innsats.

01:46:25 Samtale mellom Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister og forhenværende miljøvernminister og nåværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Viktigheten av kulturuttrykk for miljøengasjement 

02:10:00 Samtale med Knut Faldbakken, forfatter, Gert Nygårdshaug, forfatter, Marte Vike Arnesen, fotograf og Marte Wulff, musiker.

02:30:00 Musikalsk innslag

Status: Hvordan er miljøtilstanden?

02:35:15 Telegramhilsen fra Inger Andersen, leder av FNs miljøprogram (UNEP)

02:42:00 Introduksjon av neste taler ved klima- og miljøminister Espen Barth Eide

02:45:30 Innlegg ved John Kerry, president Bidens klimautsending

*Et videoinnslag ved Johan Rockström, professor, Potsdam Institute for Climate Impact Research, falt dessverre ut av sendingen, se opptaket her: 

03.31:30 Panelsamtale med Per Arneberg, havforsker, Havforskningsinstituttet, Anne Sverdrup-Thygeson, bevaringsbiolog, NMBU, Bjørn Hallvard Samset, klimaforsker, CICERO og Thor Bjørn Arlov, historiker og polarforsker, NTNU

Fremtidsperspektiv: Hva nå, Norge og verden?

Innlegg ved:

04:03.50 Astrid Skrindo, forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

04:15:15 Birgit Rusten, programleder, FutureBuilt

04:24:50 Nils Røkke, direktør bærekraft, SINTEF

04:34:15 Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge

04:45:10 Elin Lerum Boasson, professor, Universitetet i Oslo

04:53:50 Penelope Lea, UNICEF-ambassadør

04:59:00 Paneldebatt med  Vidar Helgesen, direktør i Nobelstiftelsen og tidligere klima- og miljøminister, Kristin Halvorsen, direktør, CICERO, Terje Osmundsen, administrerende direktør, Empower New Energy og Gina Gylver, leder, Natur og Ungdom

05:25:40 Avslutning med klima- og miljøminister Espen Barth Eide

* En telegramhilsen fra Vladimir Ryabinin, assisterende generalsekretær i UNESCO falt ut av sendingen, se den her: 

Alle som vil, kan følge sendingen direkte eller i opptak på regjeringen.no eller Facebook. Programmet er hovedsakelig på norsk, med innslag av engelske innledere.

Det blir ingen sending når det er pause i programmet, men det er samme nett-tvspiller for hele sendingen. Det kan komme endringer i programmet under.

Program

09:00-09.55: Velkommen

Med statsminister Jonas Gahr Støre, klima- og miljøminister Espen Barth Eide, og departementsråd Tom Rådahl i Klima- og miljødepartementet

Globalt tilbakeblikk ved sir Robert Watson, emeritus professor, Tyndall Centre

09.55-10.20: Pause – ingen sending

10.20-11.30: Norsk tilbakeblikk: de første femti årene

Med blant andre

 • Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister og forhenværende miljøvernminister
 • Harald Rensvik, tidligere departementsråd, Miljøverndepartementet
 • Jan Thompson, tidligere ekspedisjonssjef, Miljøverndepartementet
 • Ivar Baste, spesialrådgiver, Miljødirektoratet
 • Janne Wilberg, byantikvar, Oslo
 • Gunn-Britt Retter, arktisk miljøavdeling, Samerådet
 • Kristin Asdal, professor, Universitetet i Oslo

11.30-12.30: Pause – ingen sending

12.30-13.00: Viktigheten av kulturuttrykk for miljøengasjement 

Med blant andre

 • Knut Faldbakken, forfatter
 • Gert Nygårdshaug, forfatter
 • Marte Vike Arnesen, fotograf
 • Marte Wulff, musiker

13.00- 14.20: Status: Hvordan er miljøtilstanden?

Med blant andre

 • John Kerry, president Bidens klimautsending
 • Johan Rockström, professor, Potsdam Institute for Climate Impact Research
 • Per Arneberg, havforsker, Havforskningsinstituttet
 • Anne Sverdrup-Thygeson, bevaringsbiolog, NMBU
 • Bjørn Hallvard Samset, klimaforsker, CICERO
 •  Thor Bjørn Arlov, historiker og polarforsker, NTNU

14.20-14.35: Pause – ingen sending

14.35-16.00: Fremtidsperspektiv: Hva nå, Norge og verden?

Med blant andre

 • Vidar Helgesen, direktør i Nobelstiftelsen og tidligere klima- og miljøminister
 • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO
 • Astrid Skrindo, forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Birgit Rusten, programleder, FutureBuilt
 • Nils Røkke, direktør bærekraft, SINTEF
 • Elin Lerum Boasson, professor, Universitetet i Oslo
 • Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge
 • Penelope Lea, UNICEF-ambassadør
 • Terje Osmundsen, administrerende direktør, Empower New Energy
 • Gina Gylver, leder, Natur og Ungdom