John Kerry deltar på Klima- og miljødepartementets 50-års-jubileum

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Fredag 6. mai markerer Klima- og miljødepartementet 50 år med norsk miljøhistorie. Blant innlederne er president Bidens klimautsending, John Kerry, statsminister Jonas Gahr Støre, tidligere statsminister og miljøminister Gro Harlem Brundtland og dagens klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

- Norge var blant de aller første i verden med et eget miljødepartement. Vi har oppnådd mye siden da, men den største jobben har vi foran oss. Verden er i en klima- og naturkrise. For å begrense de alvorlige konsekvensene av klimaendringer, må vi i løpet av de neste årene redusere klimagassutslippene dramatisk. Og vi må stoppe tapet av arter og natur. Naturen er selve livsgrunnlaget vårt og må forvaltes bærekraftig. Dette departementets arbeid har aldri vært viktigere nasjonalt og internasjonalt, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Miljøverndepartementet som det het den gang, ble opprettet i 1972. Mandatet var å sikre best mulig balanse mellom vern og bruk av Norges naturressurser. Store saker den gangen var naturvern, arealbruk og vann- og luftforurensning.

I dag er 17,6 prosent av Norges fastland vernet, søppel er en ressurs og kastes ikke lenger på dynger utenfor byene, røyken fra fabrikkpipene på våre viktige industristeder er renset og det kjører en halv million elbiler på norske veier.

Samtidig er dagens klima- og miljøutfordringer svært store og det haster med å snu utviklingen.

Klima- og miljødepartementet markerer 50 år i miljøets tjeneste ved å samle dem som har betydd og fortsatt betyr noe på området til en dag proppet med foredrag, samtaler og intervjuer: Hva har vi lært av 50 år med miljøarbeid? Hvor går norsk klima- og miljøpolitikk? Hva er Norges internasjonale bidrag?

På seminaret innleder blant annet:

  • John Kerry, president Joe Bidens spesialutsending på klima
  • Jonas Gahr Støre, statsminister
  • Espen Barth Eide, klima- og miljøminister
  • Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister og miljøvernminister i Norge 1974-79
  • Sir Robert Watson, professor og tidligere leder av FNs klimapanel og FNs Naturpanel

Arrangementet blir sendt direkte på nett via regjeringens nettsider, se arrangementet direkte eller i opptak her

Kontakt: 
Talerskriver og pressekontakt i Klima- og miljødepartementet
E-post: kari.asheim@kld.dep.no
Mobil: 90 84 16 06