Vil koordinere våpenstøtte til Ukraina tettere

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– De ukrainske styrkene har umiddelbart behov for mer våpen, og de trenger tyngre og mer avanserte våpensystemer. For å sikre at den samlede støtten gir best mulig effekt for Ukraina er det behov for at vi koordinerer bidragene med våpen og militært materiell enda tettere, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram i Ramstein, Tyskland.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram i Ramstein, Tyskland. Foto: FD

26. april deltok han på et møte på militærbasen Ramstein i Tyskland, der hadde USA invitert om lag 40 land til å diskutere videre støtte til Ukraina. Også forsvarssjef Eirik Kristoffersen deltok fra Norge.

– Det er viktig at vi står sammen om å støtte Ukraina i deres kamp mot invasjonsstyrkene fra Russland. Det er mange land som bidrar og vil fortsette å bidra. Det er derfor sentralt at vi har tett dialog med ukrainske myndigheter og at vi koordinerer vestlige donasjoner, sier Gram.

Forsvarsministerne diskuterte også konkrete bidrag til Ukraina nå og hvordan landene kan samarbeide om disse. Et eksempel kan være at et land gir et våpensystem, mens et annet kan gi ammunisjon til dette.

– Når det gjelder nye donasjoner fra Norge er dette noe regjeringen vurderer løpende, men vi kommer ikke til å kommentere det offentlig før eventuelle leveranser er på plass, sier Gram.

På agendaen for møtet sto også hvordan landene skal støtte opp om Ukraina fremover.

– Konflikten i Ukraina kan bli langvarig. Landet er avhengig av internasjonal støtte for å stå imot russisk aggresjon nå, men det er også viktig å diskutere hvordan vi kan støtte opp om forsvaret i Ukraina på lengre sikt, sier Gram.

USA hadde invitert 40 land sine forsvarsministre og forsvarssjefer til et koordineringsmøte i Tyskland 26. april.
USA hadde invitert 40 land sine forsvarsministre og forsvarssjefer til et koordineringsmøte i Tyskland 26. april. Foto: U.D. Dept. of Defense

Les mer:

Norge vil også bidra til våpenfond for Ukraina:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ukrfond/id2909840/

Statsministerens redegjørelse i Stortinget ang Ukraina:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministerens-redegjorelse-om-ukraina/id2910051/