Varslingsutvalget

Ekspertutvalg som gjennomgår varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Det er oppnevnt et offentlig ekspertutvalg som skal gjennomgå og vurdere varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av dagens regulering og vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv.

Les pressemelding om oppnevning av utvalget

Utvalgets nettside

Varslingsutvalget har egen nettside på varslingsutvalget.no 

Om Varslingsutvalget

Opprettet: 2016

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO

Eget nettsted: http://varslingsutvalget.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Oppnevning av et utvalg som skal gjennomgå og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse.

Full mandattekst Varslingsutvalget

Aktive medlemmer (pr. 10.04.2018)