Rikslønnsnemndas kjennelse sak 2/2016

Rikslønnsnemnda har i dag avsagt kjennelse i Sak 2/2016 – Tvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene).