Utvalg som skal se på politiets bruk av maktmidler

Justis- og beredskapsministeren ville ha oppdaterte faglige vurderinger av politiets bruk av maktmidler. Ekspertutvalget, under professor Pål Arild Lagestad ledelse, leverte sin rapport 7. november 2022.

Utvalgets mandat (pdf)

Utvalgets medlemmer:

Utvalgsleder:
Pål Arild Lagestad , professor
Nord Universitet

Medlemmer:

Marius Dietrichson, advokat
Leder av forsvarerforeningen

Brede Aasen, klinikkdirektør
Haukeland Universitetssykehus                                                                       

Heidi Kløkstad, politimester
Nordland politidistrikt

Merete Løkkebakken, avsnittsleder
Oslo politidistrikt

Kjetil Lussand, politiinspektør
Sørvest politidistrikt

Jahn Erik Solheim, politioverbetjent
Troms politidistrikt

Åse Langballe, pensjonert forsker II, dr.polit og spesialpedagog, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatiskstress (NKTVS)