Politiets bruk av maktmidler

Maktmiddelutvalget har sett på Politiets samlede bruk av maktmidler og presenterer her et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Utvalget beskriver, vurderer og anbefaler forskjellige modeller og tiltak.

Les dokumentet