Til Justis- og beredskapsdepartementet

15. februar 2022 oppnevnte Justis- og beredskapsdepartementet et ekspertutvalg som skulle vurdere politiets bruk av maktmidler. Utvalget legger med dette frem sin rapport.

Oslo, 7. november 2022.

Pål Lagestad (leder)

Marius Dietrichson, Brede Aasen, Heidi Kløkstad, Merete Løkkebakken, Kjetil Lussand, Jahn Erik Solheim, Åse Langballe.

Torgrim Solberg, Erik Rustad Markussen

Til forsiden