Oppstartsseminar for Utvalg om langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Tid: Torsdag 17. mars 2016
Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59 (Regjeringskvartalet)

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg for å se på hvilke langsiktige konsekvenser høy innvandring har for samfunnet og skissere alternative strategier for å møte utfordringene.

I forbindelse med utvalgets oppstart, ble det arrangert et seminar der ulike interessenter kunne komme med innspill til utvalgets arbeid.

Program og presentasjoner

10.00-10.15
Velkommen og innledning 
Professor Grete Brochmann, utvalgsleder

10.15-10.40
Om innvandring og offentlige finanser
Seniorforsker Erling Holmøy, utvalgsmedlem
Last ned presentasjon (pdf)

10.40-11.05
Om muligheter og utfordringer når det gjelder arbeidsintegrering av flyktninger
Forskningsleder Anne Britt Djuve, utvalgsmedlem
Last ned presentasjon (pdf)

11.05-11.30
Om velferd, oppslutning og tillit
Professor Staffan Kumlin, Institutt for samfunnsforskning og Göteborgs universitet

11.30-12.15
Enkel lunsj

12.15-12.30
Kommentarer
Direktør, Inger Østensjø, utvalgsmedlem
Fylkesdirektør Truls Nordahl, utvalgsmedlem

12.30-13.50
Diskusjon og innspill fra salen

13.50-14.00
Oppsummering 
Grete Brochmann, utvalgsleder