Medlemmer i Utvalg om langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Disse medlemmene ble oppnevnt i statsråd 18. desember 2015:

 • Grete Brochmann (leder), professor, Oslo
 • Anne Britt Djuve, forskningssjef, Oppegård
 • Tore Eriksen, spesialrådgiver, Oslo
 • Erling Holmøy, seniorforsker, Oslo
 • Cindy Horst, forskningssjef, Oslo
 • Truls Nordahl, fylkesdirektør, Stavanger
 • Haakon Riekeles, rådgiver, Oslo
 • Jan Rose Skaksen, forskningschef, København
 • Sylo Taraku, rådgiver, Drammen
 • Asle Toje, forskningsdirektør, Oslo
 • Inger Østensjø, direktør, Stavanger