Tilskudd fra JD i 2021

Informasjon om Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner, kommuner og andre for budsjettåret 2021.

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak for 2021 (Statens sivilrettsforvaltning)


22. januar 2021

Tilskudd til  tiltak mot menneskehandel og prostitusjon

15. februar 2021

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten (PDF)

Utlysningstekst: Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten (PDF)

1. mars 2021

Tilskudd til informasjonstiltak om assistert retur (UDI)

1. april 2021

Aktivitetstilbud for barn i asylmottak (UDI)

22. februar 2021
Tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde (KDI)

29. januar 2021
Tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner (forvaltes av sekretariatet for konflikrådene)

1. mars 2021
Tilskudd til forebygging av kriminalitet (forvaltes av sekretariatet for konflikrådene)

1. mars 2021
Tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme (forvaltes av sekretariatet for konfliktrådene)

1. mars 2021