Tilskudd fra JD i 2021

Informasjon om Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner, kommuner og andre for budsjettåret 2021.

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak for 2021 (Statens sivilrettsforvaltning)


22. januar 2021

Tilskudd til  tiltak mot menneskehandel og prostitusjon

15. februar 2021

Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre

 


Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten (PDF)
Utlysningstekst: Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten (PDF)

     

1. mars 2021