Tilskudd fra JD i 2024

Informasjon om Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner, kommuner og andre for budsjettåret 2024.

Tilskuddsordning                                                                     søknadsfrist

Tilskudd til tiltak mot menneskehandel og prostitusjon (PDF) 1. desember 2023
Tilskuddsordning for frivillige i redningstjenesten (PDF) 1. desember 2023